Vzor odstoupení od kupní smlouvy v případě, že nebyla podepsána v místě podnikání RK Novák Reality

Odesílatel:   Vaše adresa...
Adresát: Ing.Novák Antonín, RK Novak Reality, Čsl. armády 50/65, Zeleneč 25091
V Praze dne .......

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy č. ......... uzavřené na dálku
Vážený pane Nováku, 
dne ...............jsem uzavřel s Vámi smlouvu č. 452/2016, jejímž předmětem byla ................v obci.........................
Smlouva byla uzavřena mimo prostory RK.
Tímto Vám oznamuji, že jsem se rozhodl odstoupit od výše uvedené kupní smlouvy v souladu se zněním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Také Váš žádám o vrácení kupní ceny zboží ve výši.............Kč na bankovní účet č. .................do 14 dnů od doručení tohoto dopisu.
S pozdravem    .........  (vlastnoruční podpis)

Příloha č.1 - kopie smlouvy č..............

© Novák Reality, Čsl.armády 50/65, ZELENEČ u Prahy 250 91
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!