Mimosoudní řešení sporů

Pokud dojde mezi RK a klientem RK ke vzniku spotřebitelského sporu, může klient podat návrh na mimosoudní řešení k České obchodní inspekci, Oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, email: adr@coi.cz.

Kontaktní údaje: aktuální údaje naleznete na www: adr.coi.cz

Telefon poradenská linka: +420 222 703 404 (v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16:00 hodin) nebo tel.: 296 366 195

Poplatky za řízení: nejsou

Procesní pravidla, podle kterých bude při řešení spotřebitelského sporu postupováno: pravidlaa jsou přístupná na webu ČOI, 

viz https://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf

Jazyk, v nichž může být předložen návrh na zahájení mimos řešení spotřebit sporů: čeština

Jazyk(y), v nichž může být vedeno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: čeština.

Informace o tom, zda je nezbytná fyzická přítomnost stran: není nezbytná fyzická přítomnost stran

Informace o tom, zda mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je nebo může být vedeno ústní nebo písemnou formou: může být vedeno ústní nebo písemnou formou


© Novák Reality, Čsl.armády 50/65, ZELENEČ u Prahy 250 91
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!