Etický kodex realitního makléře

Motto: "Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim".

1) Realitní makléř (dále "RM") jedná vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami ARK ČR a platnými právními normami

2) RM svým jednáním nepoškodí zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných

3) RM volí takové postupy svého jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta

4) RM nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce

5) RM je povinnen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech i ukončených

6) RM spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Přitom respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

7) RM nerealizuje ochodní nabídky vlastní nebo osob blízkých pokud s touto skutečností klienta neseznámí

8) RM jedná vždy ve prospěch firmy kterou reprezentuje

9) RM svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, ARK CR, a tím i svoji osobnost.

10) RM si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

© ing.Novák Antonín, Čsl.armády 50/65, ZELENEČ u Prahy 250 91,  tel: +420 777 27 17 12
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!